I. Giới thiệu chung về doanh nghiệp

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh:

        Do phòng đăng ký kinh doanh số 02, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0100108487

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ SAO MAI

Tên Công ty bằng tiếng Anh: MORNING STAR ELECTRONIC ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

II. Năng lực tài chính trong 3 năm VT: VNĐ

STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

1

Tổng tài sản

678.961.919.474

704.941.893.912

733.677.593.606

2

Tổng nợ phải trả

235.480.578.449

223.151.356.839

256.028.872.791

3

Tài sản ngắn hạn

266.426.305.108

290.728.307.587

300.304.915.308

4

Tổng nợ ngắn hạn

233.915.517.783

220.688.556.382

253.540.611.334

5

Doanh thu

186.976.205.217

229.233.791.171

143.880.611.065

6

Lợi nhuận trước thuế

11.645.570.430

11.736.434.716

9.991.375.454

7

Lợi nhuận sau thuế

9.182.661.930

9.340.879.965

8.007.375.592

Căn cứ để tổng hợp số liệu: Thông báo phê duyệt Quyết toán Tài chính năm 2015,2016, 2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

III. Các chứng chỉ chất lượng

1. Giấy chứng nhận số HT 1485/2.12.19 do Tổng cục TC-ĐL-CL cấp

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ SAO MAI

Cho lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh, Lắp ráp thiết bị điện, điện tử dân dụng; Sản xuất và cung ứng sản phẩm cơ khí; Quản lý hoạt động xây lắp hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật.

Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001 : 2008 / ISO 9001 : 2008

Có giá trị từ : 07.6.2012 đến 24.5.2014

2. Chứng chỉ công nhận năng lực kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm vũ khí trang bị do cục TC-ĐL-CL / Bộ Quốc phòng cấp.

Mã quản lý: TC-81

Chuẩn mực công nhận: TCVN/QS 877:2010

Có giá trị đến: 30.03.2016