Kiểm định, đo lường, thử nghiệm sản phẩm

Kiểm định, đo lường, thử nghiệm sản phẩm

Khi có yêu cầu dịch vụ về Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa, … phương tiện/thiết bị đo, Quý khách vui lòng gọi Hotline: 02466 567 159

Công ty TNHH MTV Điện tử Sao mai luôn đảm bảo tính khách quan và tin cậy trong đánh giá sự phù hợp, các phép đo, phép thử phải đưa ra các kết quả chính xác, phản ánh đúng thực trạng của các thông số hay chỉ tiêu cần được xác định của sản phẩm, hàng hoá. Với mục tiêu này, các phòng đo lường và thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có đủ trang thiết bị đo lường và thử nghiệm cần thiết;

- Có cán bộ kỹ thuật được đào tạo về chuyên môn và có kỹ năng thực hiện đúng các phép đo, phép thử theo quy định;

- Các điều kiện về môi trường đo lường và thử nghiệm thoả mãn yêu cầu;

- Duy trì thường xuyên các tính năng và độ chính xác của các thiết bị đo lường và thử nghiệm thông qua việc hiệu chuẩn hay so sánh với các mẫu chuẩn.

Đánh giá sự phù hợp: Hoạt động đánh giá sự phù hợp được thực hiện thường xuyên trong quá trình sản xuất sản phẩm .

Căn cứ vào mục đích của việc đánh giá, có thể phân hoạt động đánh giá sự phù hợp theo các loại sau đây:

- Đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, gọi tắt là đánh giá hợp chuẩn;

- Đánh giá phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, gọi tắt là đánh giá hợp quy;

- Đánh giá phù hợp với yêu cầu của khách hàng theo các hợp đồng thương mại;

- Đánh giá phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm hay dịch vụ.