Sản xuất Thang máng cáp

Sản xuất Thang máng cáp

áng cáp - CABLE TRUNGKING  và Thang Cáp – CABLE LADDER 

Thang cáp là hệ thống thang đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…Hệ thống thang cáp trong công trình là một hệ thống gồm có thang cáp và các phụ kiện của thang cáp như chuyển hướng chữ L thang cáp, chuyển hướng chữ T thang cáp… và hệ thống phụ kiện thang cáp như : giá đỡ thang cáp, bộ nối thang cáp, nắp đậy thang cáp cáp, ti treo thang cáp….

Máng cáp là hệ thống máng đỡ dây cáp điện dùng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp…có hai loại máng cáp là máng cáp không đột lỗ (còn gọi là TRAY) và máng cáp có đột lỗ (còn gọi là TRUNGKING).Hệ thống máng cáp trong công trình là một hệ thống gồm có máng cáp và các phụ kiện của máng cáp như chuyển hướng chữ L máng cáp, chuyển hướng chữ T máng cáp… và hệ thống phụ kiện máng cáp như : giá đỡ máng cáp, bộ nối máng cáp, nắp đậy máng cáp cáp, ti treo máng cáp….

Bích ghép thông gió

*Các sản phẩm thang máng cáp có thể làm được bằng tôn ZAM, tôn kẽm hoặc tôn sơn tĩnh điện.