Thiết kế bo mạch, hàn dán SMT

Thiết kế bo mạch, hàn dán SMT

Mạch hàn bề mặt - SMT
Mã sản phẩm: SMT
Năng lực sản xuất

Đường mạch nhỏ nhất : 0.15 mm
Lỗ khoan nhỏ nhất : 0.2 mm
Lỗ khoan lớn nhất : 1.5 mm
Solder Mask Color: Xanh, đỏ, trắng, đen
Board outline: Theo mọi biên dạng, hình dáng
Kích thước lớn nhất: 304 mm x130 mm
Độ dày phíp: 0.3mm; 0.5 mm; 0.8 mm; 1.6 m