Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy

Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy.

Sáng ngày 19/7/2018 đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy. Theo chương trình làm việc Thủ trưởng và đoàn công tác đã đi kiểm tra các sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất. Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Đỗ Cao Kiên – Giám đốc Nhà máy đã báo cáo những kết quả mà Nhà máy đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và kiến nghị một số nội dung. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương biểu dương những kết quả Nhà máy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, nhất là về kết quả sản xuất- kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm thu nhập cho người lao động; đầu tư dây chuyền thiết bị; chủ động nghiên cứu công nghệ và sản xuất thành công các sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao. Đồng thời cũng định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới Nhà máy cần tập trung thực hiện như: ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh; ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng đã sản xuất, giữ gìn bí mật tài liệu, công nghệ; gắn sản xuất – kinh doanh với phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đồng chí Giám đốc Nhà máy đã trân trọng cám ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng./.