Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 -2019)

    Ngày 31 tháng 5, Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai tổ chức Hội nghị Sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, đồng chí Thượng tá Đỗ Cao Kiên, phó Bi thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; cán bộ chủ trì các phòng ban; các đơn vị và điển hình tiên tiến trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh: “Việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 -2019) không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Toàn bộ cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong đơn vị cần tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và đưa việc thực hiện các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, CNV trong thời gian tới góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.
 

đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019
 
    Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Trong 05 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, cán bộ chủ trì các phòng ban, xí nghiệp, phân xưởng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Công ty nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, về yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019 trang trọng, chặt chẽ, nghiêm túc; hằng năm tổ chức quán triệt học tập các chuyên đề, nội dung về thực hiện Cuộc vận động. Lãnh đạo làm tốt việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về 4 nội dung của Cuộc vận động, lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, Quân đội và địa phương, gắn với nghiên cứu học tập các chuyên đề giáo dục chính trị tại đơn vị. Việc tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua những buổi sinh hoạt, giao ban. Tích cực làm mới và củng cố các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc vận động. Công ty đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu có nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.
    Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 788 của Quân uỷ Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là NQTW4 (khoá XII) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên vào chương trình hoạt động của cấp ủy, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 4 nội dung cơ bản của Cuộc vận động, 5 tiêu chí xứng danh “Bộ đội Cụ H” trong thời kỳ mới. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm, chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế lãnh đạo của tổ chức đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, vai trò nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) trong tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động. Gắn thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019 với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành....
   Tại hội nghị các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến đã báo cáo thành tích đạt được trong 05 năm  thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Trong đó nổi bật nhất là đồng chí Thiếu tá Hà Trung Hữu - Phụ trách Trưởng ban Cơ điện, Xí nghiệp Quang điện tử là cá nhân điển hình tiên tiến về tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong lời nói và hành động, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ…Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình giúp đỡ đồng đội, đồng chí Hà Trung Hữu đã không ngừng học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ năm 2014 đến nay, đồng chí Hữu liên rục đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó liên tục từ năm 2015 đến 2016 đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Năm 2016, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 13, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; được BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và nhiều bằng khen, Giấy khen khác…
 

đồng chí Thiếu tá Hà Trung Hữu - Phụ trách Trưởng ban Cơ điện, Xí nghiệp Quang điện tử báo cáo thành tích đạt được trong 05 năm qua
 
   Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, kết quả bình xét của hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty, Đảng ủy Công ty đã thống nhất đề nghị Tổng cục tặng Bằng khen cho Tập thể Nhà máy Z181 và cá nhân đồng chí Thượng tá Đỗ Cao Kiên - Giám đốc Công ty; đồng thời đề nghị Tổng cục ký tặng Giấy khen cho đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Thượng tá Cao Thị Tố Uyên - Phó Giám đốc Công ty. Giám đốc Công ty đã ký tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân điển hình tiên tiến trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.