Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới

   Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới, mới đây Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dung một lần”.
    Hiện nay các sản phẩm nhựa và túi nilon là những vật dụng phổ biến trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người. Sự ra đời của các sản phẩm từ nhựa và nilon mang lại các tiện ích, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
    Mặt khác, ảnh hưởng đến vùng biển và sinh vật biển, có khi là cả chuỗi thức ăn của con người và thực trạng lạm dụng sử dụng đồ nhựa, hiện đang là vấn đề nóng hổi. Thống kê, mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra hơn 1 túi nylon mỗi ngày và hàng triệu túi nylon được sử dụng thải ra môi trường hàng ngày. Theo xếp hạng lượng rác thải nhựa do Nhật Bản ước tính năm 2010, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển, trong đó 80% lượng rác thải nhựa có nguồn gốc từ đất liền. Đáng lo ngại là người dân chưa có nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của ô nhiễm rác thải nhựa sẽ tác động tới vùng biển như thế nào.
    Vì vậy nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong đơn vị, thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực của quân đội, quốc gia và toàn cầu trong công cuộc bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới như sau: Tuyên truyền đến các các bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty về mục đích và ý nghĩa chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019; phổ biến, giới thiệu về các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu… Đặc biệt Công ty đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.