Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Tổng cục CNQP, phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai (2016-2021)

   Ngày 01/07/2019 Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Tổng cục CNQP, phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai (2016-2021).
   Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch Công ty; các đồng chí ban giám đốc; đồng chí đại diện tổ chức quần chúng cùng các đồng chí đại diện các tổ phụ nữ Công ty. Khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Minh Phương Đại úy QNCN Chủ tịch hội phụ nữ Công ty đã đọc bản báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Tổng cục CNQP, phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai (2016-2021).
   Trong bản báo cáo Đồng chí đã nêu ra kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của phụ nữ Sao Mai từ năm 2016 đến năm 2019 như sau: Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác Hội phụ nữ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đã tổ chức các hoạt động thi đua, đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia như cuộc thi đua “Phụ nữ Tổng cục CNQP đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; 100% Hội viên hội phụ nữ đăng ký tham gia cuộc vận động “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”…phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
   Bên cạnh những  kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty cũng đưa ra những khuyết điểm còn tồn tại như đội ngũ cán bộ hội chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt đông; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em còn nhiều hạn chế, khó khăn…Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của xã hội và của chính phụ nữ về bình đẳng giới còn hạn chế; Một số ít chị em còn thụ động, tự ti, còn e ngại chia sẻ những khó khăn trong công việc cũng như gia đình…
   Từ những  khuyết điểm còn tồn tại đó đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Phụ nữ Công ty phấn đấu xây dựng phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; Nâng cao năng lực trình độ góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nhiệm vụ sản xuất Quốc phòng.
   Sau phần đọc báo cáo của của đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ, các đồng chí đại diện các tổ phụ nữ Công ty cũng đóng góp những bản tham luận nhằm nêu ra ý kiến để bổ sung và hoàn thiện hơn cho hoạt động của Hội sau này.
   Tại hội nghị đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cũng đã đưa ra những chỉ đạo, định hướng cho Hội trong thời gian tới tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và nhấn mạnh hơn vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc giám sát thực hiện chế độ và chính sách có liên quan đến phụ nữ.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty  phát biểu chỉ đạo