Chi bộ Xí nghiệp Quang điện tử (Nhà máy Z181) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

    Tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục công nghiệp Quốc phòng lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 06/03/2020 Chi bộ Xí nghiệp Quang điện tử (Nhà máy Z181) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
    Đại hội Chi bộ của Xí nghiệp Quang điện tử là đại hội điểm của Nhà máy và đã diễn ra thành công rực rỡ. Thông qua Đại hội, chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ và bầu ra Bí thư chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022.
    Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ Xí nghiệp Quang điện tử: