Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đến thăm và kiểm tra tại Nhà máy Z181 - Tổng cục CNQP

   Sáng ngày 23/7/2020, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban chấphành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trưng ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đến thăm và kiểm tra tại Nhà máy Z181 - Tổng cục CNQP.
   Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Cao Kiên - Giám đốc Nhà máy đã báo cáo những kết quả mà Nhà máy đạt được trong những năm vừa qua và đề xuất 1 số giải pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những kết quả Nhà máy đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kết quả SX-KD, bảo đảm đời sống việc làm thu nhập cho người lao động; đầu tư dây chuyền thiết bị; chủ động nghiên cứu công nghệ và sản xuất thành công các sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao. Đồng thời cũng định hướng những nhiệm vụ Nhà máy cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng, giữ gìn bí mật tài liệu, công nghệ; gắn sản xuất - kinh doanh với phát triển bền vững
   Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng chí Giám đốc Nhà máy đã trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng. Đồng thời cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy và toàn thể CB, CNV, NLĐ trong đơn vị quyết tâm vượt lên khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Nhà máy: “Đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo”.
   Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy của Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng:

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng 
kiểm tra sản xuất tại Xí nghiệp Quang điện tử


Thượng tướng Bế Xuân Trường -Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng
kiểm tra sản xuất tại Xí nghiệp Quang điện tử


Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng
kiểm tra sản xuất tại Xí nghiệp Linh kiện điện tử


Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng
kiểm tra dây chuyền sản xuất Âm ly (sản phẩm kinh tế của đơn vị)


Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng
 kiểm tra dây chuyền sản xuất mới được đầu tư của đơn vị